DO CZYTELNIKA

LXXXIX. GADKI

Pytasz: "Czemu?... gdziekolwiek s± Amerykanie,

Choćby ich było tylko stu lub - ani tyle,

Maj± d z i e n n i k, który się rozwin±ć jest w stanie?"*Czemu?? - bo wyżej z ł o t a ceni± oni c h w i l e -

Lecz gdyby mieli zazwyczaj przez całe godziny

O polityce gadać - - - byłby dziennik wszędzie

I n i g d z i e... byłoby c ó ¶, z czego nic nie będzie...

- Skutki to wielkie!... lubo niewielkie przyczyny.

M ó w i s z: - "G d y b y ¶ m y b y l i j a k A m e r y k a n i e,

K t ó r y m t o j e s t w ł a ¶ c i w e m..." -

- ...przerywam Co, Panie -

Bo w żagle dmiesz, a nie chcesz dobywać kotwicy:

A m e r y k a n i e... któż s±? - E u r o p e j c z y c y! 

 

 


W przypadku znalezienia błędu na stronie - prosimy o informację. kontakt


copyright © 2002 - 2010
www.Zaprasza.eu
oraz
Fundacja  Promocji  Kultury
Wszystkie prawa zastrzeżone