LXXVI - C

LXXVII. LAPOŃCY WZIĘLI KSIĘDZA W SWE OBROTY

[Brak części tytułowej i początku wiersza]

L a p o ń c y wzięli księdza w swe obroty -

Że łzę narodu zniżył do w i l g o c i,

Kładąc pomiędzy stanu-kwestie - p o t y!*Trwał taki zamęt sto lat... Lecz znów wróci,

Nim w chrześcijaństwie zaświta w i e k-z ł o t y

I ponad d r o b i a z g h e r b ó w - n a r o d o w y c h

Herb-Portugalii w obłokach umieści...

(To jest: n a t a r c z y - p i ę ć r a n C h r y s t u s o w y c h

I r o z r z u c o n e s r e b r n i k ó w t r z y d z i e ś c i...) 

 

 


W przypadku znalezienia błędu na stronie - prosimy o informację. kontakt


copyright © 2002 - 2010
www.Zaprasza.eu
oraz
Fundacja  Promocji  Kultury
Wszystkie prawa zastrzeżone