LI - LXXV

LXVIII. NIEWIASTA IGŁĄ KRZYŻ NA PIERSIACH KOLE

[Brak części tytułowej oraz początku wiersza]


Niewiasta igłą k r z y ż na piersiach kole,

Co gdy uczynią?... im starczy!IV

Lecz nikt nie pomni, k t o? k i e d y? l u b p o c o?

Z n a k ó w s p r o w a d z i ł... a krzyże

Sterczą na skałach i zorzach się złocą,

I morze im stopy liże. 

 

 


W przypadku znalezienia błędu na stronie - prosimy o informację. kontakt


copyright © 2002 - 2010
www.Zaprasza.eu
oraz
Fundacja  Promocji  Kultury
Wszystkie prawa zastrzeżone