LI - LXXV

LXIII. PRAC-CZOŁO

"P r a c o w a ć m u s i s z" - głos ogromny woła -

Nie z potem dłoni lub twojego grzbietu

(I ż p r a c - p o c z ą t e k, doprawdy, że nie tu),

Pracować musisz z potem twego czoła!

Bądź sobie, jak tam chcesz?... r e a l n y m c z ł e k i e m,

Nic nie poradzisz!... każde twoje dzieło,

Choćby się z trudów herkulejskich wszczęło,

Niedopełnioném będzie i kalekiém...

Pokąd pojęcia-pracy korzeń jeden

Nie trwa? - dopóty wszystkie tracą zgoła;

Głos grzmi nad tobą: "P o s t r a d a ł e ś E d e n !"

Grzmi dookoła: "P r a c u j! z p o t e m c z o ł a!"*Najprostszy cieśla, co robi toporem,

Choćby on nie wiem jak był pracowity

I choćby cieśli tyryjskich był wzorem -

Jeżeli w duszy smutem ma ukryty

Lub trumnę ciosze, gdy dławi go żałość,

Łzy własne widząc w żelaza połysku -

Wyrobić musi piérw: u m y s ł u - s t a ł o ś ć,

Bez której nie ma sił, ciągu ni zysku.

Więc prac początek, pierwsza prac litera

Nie tam, gdzie wasza dziś r e a l n a - s z k o ł a

Uczy - zarówno płytka, jak nieszczera -

Pracować musisz zawsze z p o t e m-CZOŁA!*Reformatorów zbierz wszystkich i nagle

Spytaj ich: co jest pracy abecadłem?

Zacząć mam z czego? gdy na skały wpadłem

Lub wiatr ustąpił, zerwawszy piérw żagle -

Od czego zacząć? czy - od d ł o n i - p o t u?

Lub r a m i o n - p o t u ?... gdy brak i narzędzi.

Gdy wkoło otchłań, a ty - na krawędzi:

Zacznij... b y w g ł o w i e n i e b y ł o z a w r o t u -

Więc głos ogromny znów jak pierwej woła:

Musisz pracować z p o t e m t w e g o c z o ł a!*Spustoszałemu powiedz Narodowi:

Niech się zbogaci jak może najprędzéj,

A mając p o s a g, resztę postanowi,

Do-rychtowawszy 

 

 


W przypadku znalezienia błędu na stronie - prosimy o informację. kontakt


copyright © 2002 - 2010
www.Zaprasza.eu
oraz
Fundacja  Promocji  Kultury
Wszystkie prawa zastrzeżone