I - XXV

X. CZYNOWNIKI

1

C z y n o w n i k ó w ! - o! czynowników

Naspotykałem w życiu dużo;

Nie pomnę liczby ich guzików

Ani ku czemu wszystkie służą? -

2

To wiem tylko: że świat się zmienia,

Wojen bronie i natarć szyki,

Chorągwie ludów i natchnienia -

A oni zawsze c z y n o w n i k i !

3

Zrywa się morze, jak słup solny,

I hurragan nim miota dziki,

I sądnych trąb zagrzmiał hymn wolny:

A oni?... jeszcze czynowniki!

4

Zielenią strojne dawniej góry

Zmienia nawałność w step Afryki,

Warownie nikną... i mundury!...

- Oni?... z d é m i s j ą - c z y n o w n i k i. 

 

 


W przypadku znalezienia błędu na stronie - prosimy o informację. kontakt


copyright © 2002 - 2010
www.Zaprasza.eu
oraz
Fundacja  Promocji  Kultury
Wszystkie prawa zastrzeżone