I - XXV

VIII. LIRYKA I DRUK

I

Ty powiadasz: "Śpiewam miłosny rym..."

Myślisz? że mnie oszukasz:

Nie czuję strun, drżących pod palcem twym,

Jesteś poezji drukarz!

II

Liry nie zwij rzeczą w pieśni wtórą,

Do przygrawek!... nie - ona

Dlań jak żywemu orłu pióro -

Aż z krwią nierozłączona!

III

Treść wypowiész bez liry udziału;

Lecz dać duchowi ducha,

Myśli myśl - to tylko ciało ciału;

Cóż z tego? - martwość głucha!...

IV

Handlarz także odda grosz zwierzony,

Lecz nie odda wesela -

Nie uściśnie ręki zawściągnionéj;

Maszże w nim przyjaciela?

V

O! żar słowa i treści rozsądek,

I niech sumienia berło

W muzykalny łączą się porządek

Słowem każdym, jak perłą;

VI

Poznam wtedy - przez drżące powietrze

Pod gestem ręki próżnéj -

Że od widzialnych strun struny letsze

Są i lir... rodzaj różny. 

 

 


W przypadku znalezienia błędu na stronie - prosimy o informację. kontakt


copyright © 2002 - 2010
www.Zaprasza.eu
oraz
Fundacja  Promocji  Kultury
Wszystkie prawa zastrzeżone