I - XXV

II. PRZESZŁOŚĆ

1

Nie Bóg stworzył p r z e s z ł o ś ć, i śmierć, i cierpienia,

Lecz ów, co prawa rwie;

Więc - nieznośne mu dnie;

Więc, czując złe, chciał odepchnąć s p o m n i e n i a !

2

Acz nie byłże jak dziecko, co wozem leci,

Powiadając: "O! dąb

Ucieka!... w lasu głąb..."

- Gdy dąb stoi, wóz z sobą unosi dzieci.

3

P r z e s z ł o ś ć jest i d z i ś, tylko cokolwiek daléj:

Za kołami to wieś,

Nie - jakieś tam... c ó ś, g d z i e ś,

G d z i e n i g d y l u d z i e n i e b y w a l i !... 

 

 


W przypadku znalezienia błędu na stronie - prosimy o informację. kontakt


copyright © 2002 - 2010
www.Zaprasza.eu
oraz
Fundacja  Promocji  Kultury
Wszystkie prawa zastrzeżone