Ludwik Solski jako Stary Wiarus w "Warsza-
wiance"

1904