Ludwik Solski jako Jagie≥≥o w "Nawojce" Nawroc-
kiego