Kazimierz Wielki           fragment projektu witraża do katedry na Wawelu