Modelka w pracowni

olej, płótno

ostatni właściciel: J. K. Bartoszewicz, Miejskie Muzeum Historii i Sztuki, Łódź

zaginiony 1939-1945