Portret Ignacego Pie˝kowskiego

ok. 1900
olej na tekturze