Wieczˇr

ok. 1903
olej, karton, 24 x 32 cm

Lwowska Galeria obrazˇw