Pejza┐ z Sieniawy

1903
olej na tekturze

Muzeum Narodowe w Krakowie