Zmrok

1900                olej, p³ótno               Muzeum Narodowe w Krakowie