Rzymska sielanka

1885
olej, p³ótno

Muzeum Narodowe, Warszawa