Droga z Rzymu do Albano

ok. 1873
olej, p│ˇtno

Twer, Rosja
Twerska Galeria Obrazˇw