Odjazd z wyspy noc±

ok. 1890
olej, p³ótno, 108 x 75 cm

Muzeum Sztuki, £ód¼