Projekt fryzu dla Sejmu Galicyjskiego we Lwowie

1862
akwarele, papier, 19 x 36 cm

ostatni właściciel: syn artysty Zygmunt Rodakowski, Kraków

zaginiony 1939-1945