Portret cˇrki artysty, Marii Wo╝niakowskiej

olej, p│ˇtno, 120 x 85 cm
Lwowska Galeria Obrazˇw