Portret pasierbicy artysty, Leonii Bludhorn

1871
olej, p³ótno
Muzeum Narodowe w Warszawie