Wojna kokosza

1872
olej, p³ótno

Muzeum Narodowe w Warszawie