Hrabia Jan Wilczek u Jana III Sobieskiego z pro¶b± o pomoc dla Wiednia przeciw Turkom

ok. 1860 (szkic)
olej, p³ótno

Muzeum Narodowe w Warszawie