Portret Alfonsyny Włodzimierzowej Dzieduszyckiej

olej, płótno, 111,5 x 87 cm
Lwowska Galeria Obrazów