Włoski chłopiec

ok. 1882
olej, płótno, 139 x 107 cm

ostatni właściciel: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Warszawa

zaginiony 1939-1945