Portret dziewczynki
Prawdopodobnie córka artysty

ok. 1880
olej, płótno, 51 x 36 cm

ostatni właściciel: J. K. Bartoszewicz, Miejskie Muzeum Historii i Sztuki, Łódź

zaginiony 1939-1945