Zaduszki
(część tryptyku)

1888
olej, płótno

 Muzeum Narodowe w Warszawie