Kiedy ranne wstają zorze

1876             olej, płótno                Muzeum Narodowe w Warszawie