Portret krytyka Stanisława Womeli

olej, karton, 104 x 73 cm
Lwowska Galeria Obrazów