Portret Pani Oderfeldowejok. 1899
olej, p³ótno, 98 x 75,5 cm