Kałuża

1822
olej, tektura, 56,5 x 64 cm

ostatni właściciel: Miejska Galeria Sztuki, Warszawa
zdeponowany w Muzeum Narodowym w Warszawie

zaginiony 1939-1945