Portret A. P. Łanskoja

1813
ołówek, sangwina, papier
22,5 x 17,5 cm

Tretiakowska Galeria, Moskwa