Portret A. M. Łanskiej

1816
węgiel, sangwina, papier
34,2 x 29,2 cm

Rosyjskie Muzeum Narodowe, St. Petersburg