Portret K.I. Seidela

1820
ołówek, sangwina, papier

Muzeum Sztuki, Riazań