Pejza┐ morski

1809            21,4 x 28 cm           Rosyjskie Muzeum Narodowe, St. Petersburg