Portret m³odej kobiety w zielonej sukni

przed 1924
olej, p³ótno, 60 x 45 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie