Portret ch³opa w kapeluszu


olej, p³ótno, 52,7 x 35,5 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie