Portret ch³opca w czapce


olej, p³ótno, 52 x 42 cm