Portret polskiego szlachcica


olej, p³ótno, 62 x 52,5 cm