Syn artysty na kucu

ok. 1840
olej, p³ótno

Muzeum Narodowe w Poznaniu