Stare zagrody

ok. 1926-1927
olej, p³ótno, 50 x 73 cm