Ukwiecone okno

ok. 1926
olej, p³ótno, 73,5 x 50 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie