Ulica paryska w świetle latarni

1892-1893
olej na tekturze

Muzeum Narodowe w Krakowie, Sukiennice