Potyczka

1875
olej płótno, 69 x 113 cm

ostatni właściciel: Muzeum Narodowe, Warszawa

zaginiony 1939-1945