Portret konny Aleksandra Tykla

1858(sygnowany) lub 1864
akwarela, 54,9 x 44,5 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie