Wjazd Sobieskiego do Wiednia

1883       akwarela, 48 x 70,5 cm               Muzeum Narodowe we Wroc³awiu