Portret konny Włady-
sława Rawicza

1868
akwarela, papier
49 x 65,5 cm