Polowanie na lisa

1857
akwarela, 22 x 27,7 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie