Wierny towarzysz

olej, p│ˇtno 48,5 x 63,5 cm

Lwowska Galeria Obrazˇw