Sulamith - dama z wachlarzem


1877 olej p³ótno
60,5 x 49 cm